Comisii

1. COMISIA PROFESIONALĂ FONDURI EUROPENE

Misiunea Comisiei Profesionale Fonduri Europene (CPFE) este de a asigura un cadru organizat pentru schimburi profesionale legate de problematica formulării, finanţării, contractării, implementării şi monitorizării proiectelor cu finanţare europeană şi de a se constitui într-un partener de dialog profesional al Autorităţilor de Management implicate în procesul de gestionare a fondurilor europene, în scopul creşterii eficienţei şi vitezei de absorbţie a instrumentelor structurale, de a formula întrebări, luări de poziţie, bune practici, răspunsuri, la problematica menţionată.

Coordonator Comisie: dl. Alin Dumitru, Lucas Consulting Partner Services

Procedură comunicare comisii profesionale AMCOR

Listă responsabili AMCOR în cadrul CPFE

Pentru perioada de programare 2021-2027, AMCOR a fost selectată de către MFE (Ministerul Fondurilor Europene) ca partener în cadrul Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat 2021-2027, dar și în cadrul următoarelor programe operaționale:

  1. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027
  2. Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027 
  3. Programele Operaționale Regionale 2021-2027
  4. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027
  5. Programul Operațional Sănătate 2021-2027 

Rezultatul final al procesului de selecție a partenerilor în cadrul structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului de Parteneriat 2021-2027 poate fi accesat aici

2. COMISIA PROFESIONALĂ AGRICULTURĂ

Misiunea Comisiei Profesionale Agricultură (CPA) este de a asigura un cadru organizat pentru schimburi profesionale legate de problematica consultanței în domeniul Agriculturii.

Coordonator Comisie: dl. Cristian Găină, Gapa 

Documente utile
    În curs de completare

3. COMISIA PROFESIONALĂ ACHIZIȚII PUBLICE

Misiunea Comisiei Profesionale Achiziții Publice (CPAP) este de a promova un climat legislativ stabil pentru firmele de consultanță în management.

Coordonator Comisie: dl. Silviu Stoica, Ramboll South East Europe

Activitățile Comisiei Profesionale de Achiziții Publice

4. COMISIA PROFESIONALĂ AJUTOARE DE STAT

Misiunea Comisiei Profesionale de Ajutoare de Stat (CPAS) este de a asigura un cadru organizat pentru schimburi profesionale legate de problematica ajutoarelor de stat.

Coordonator Comisie: dl. Sebastian Popescu, Noerr Finance & Tax

Documente utile

Minuta primei întâlniri a Comisiei din 30 mai 2017 poate fi accesată aici

Minuta celei de-a doua întâlniri a Comisiei din 29 iunie 2017 poate fi accesată aici

Minuta celei de-a treia întâlniri a Comisiei din 27 iulie 2017 poate fi accesată aici

Minuta celei de-a patra întâlniri a Comisiei din 31 august 2017 poate fi accesată aici

Minuta celei de-a cincea întâlniri a Comisiei din 26 octombrie 2017 poate fi accesată aici

Minuta celei de-a șasea întâlniri a Comisiei din 23 noiembrie 2017 poate fi accesată aici

Minuta celei de-a șaptea întâlniri a Comisiei din 18 ianuarie 2018 poate fi accesată aici

Minuta celei de-a opta întâlniri a Comisiei din 12 aprilie 2018 poate fi accesată aici

Minuta celei de-a noua întâlniri a Comisiei din 9 mai 2019 poate fi accesată aici

Minuta celei de-a zecea întâlniri a Comisiei din 16 ianuarie 2020 poate fi accesată aici

5. COMISIA PROFESIONALĂ METODOLOGICĂ

Misiunea Comisiei Profesionale Metodologice (CPM) este de a promova un cadru unitar de definire a profesiei de consultant în management și a consultanței în management ca domeniu economic.

Coordonator Comisie: dl. Mihai Svasta, Integrated Consulting Group

Activitățile Comisiei Profesionale Metodologice

Documente utile

Document de pozitie AMCOR – ANAF_iun.2014.pdf – La solicitarea adresată de către dna.Ministru Ioana Maria PETRESCU, AMCOR a transmis un document în care au fost incluse principalele probleme precum și propunerile formulate de către membri Asociației, în ceea ce provește relația contribuabililor cu reprezentanții ANAF.

AMCOR a pregătit și susținut pe data de 1 noiembrie 2011, în cadrul celei de-a patra ediții a conferinței Ziua Profesiilor Liberale din România (organizată de UPLR), Definiția profesiei liberale.

Prezentarea susținută de domnul Mihai Svasta în cadrul evenimentului este disponibilă aici.

6. COMISIA DE ETICĂ

Misiunea Comisiei de Etică este de a se asigura că membrii AMCOR respectă Codul Etic al Asociației. 

AMCOR, prin intermediul Comisiei de Etică, își propune să promoveze, în rândul membrilor dar și al firmelor de consultanță nemembre, respectarea Codului de Conduită Profesională și a eticii în prestarea de servicii de consultanță în management, prin:

-formularea de poziții privind sesizările de încălcare a principiilor codului etic al profesiei,
-elaborarea de instrumente și materiale care să ofere un sprijin consultanților și beneficiarilor de servicii de consultanță pentru evitarea conflictelor etice ce pot apărea.

Vă invităm așadar să ne prezentați situații concrete (reale și determinabile) în care considerați că un consultant (o firmă de consultanță în management) a încălcat codul de conduită al profesiei și principiile de etică în afaceri. Răspunderea pentru conținutul sesizării transmise vă revine în totalitate.

Sesizarea dumneavoastră va fi analizată de membrii Comisiei de Etică și concluziile acestora vor fi încorporate într-un document de poziție oficial al AMCOR.

Comisia de Etică: dl. Cătălin Hristea (PMSolutions), dl. Iulian Sorescu (Noerr Finance & Tax), dna. Ana Timea Ghiulai (Eurotop Consulting)

Codul Etic al AMCOR