Proiecte

Proiectul POCU/626/6/13/133175, Manager în acțiune – stagii de practică în domeniul economic, cu finanțare nerambursabilă, este implementat de Fundația OTP Bank în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București – ASE și Asociația Consultanților în Management din România – AMCOR, și se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, cuprinsă între mai 2021 – mai 2023.

Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de consolidarea și dezvoltarea a 11 parteneriate cu angajatori, pentru sprijinirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor profesionale a 284 de studenți din domeniul economic, aflați în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii. Acest obiectiv va fi realizat prin intermediul unui sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de stagii de pregătire practică, din care 63 dintre acestea în entități care activează în domenii de specializare inteligentă, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției pe piața muncii a unui număr de 106 studenți. 

Link detalii proiect: https://fundatiaotpbank.ro/2021/09/19/pocu-manager-in-actiune/

Comunicat de presă proiect POCU/626/6/13/133175

Anunț selecție parteneri practică

Link formular de înregistrare parteneri de practică

Listă selecție parteneri de practică – rezultate ciclul I de stagii de practică

Apel 1 selecție GT – Link înscriere: https://forms.gle/fBYKNGN7CtT77Tde7

Detaliere apel de selecție GT nr. 1

Listă selecție parteneri de practică – rezultate ciclul al II-lea de stagii de practică

Apel 2 selecție GT – Link înscriere: https://forms.gle/o8f1aqYgCPAXQQsdA

În perioada mai 2014-octombrie 2015 AMCOR a fost partener în proiectul de practică POSDRU 137080 – ”Practică azi pentru a deveni managerul de mâine!” implementat de ASE București, AMCOR, Grupul de Consultanţă pentru Dezvoltare DCG – Structural Consulting™ Group şi Asociaţia Studenți şi Profesionişti IT&C – ASPI. 

Pentru mai multe informații despre acest proiect puteți consulta www.viitor-manager.ase.ro

În perioada februarie 2012 – iunie 2013 AMCOR a fost partener în proiectul de practică POSDRU 81513 – „Practică de calitate pentru manageri, manageri de calitate în practică” implementat de ASE București și AMCOR. 

Pentru mai multe informaţii despre acest proiect puteţi consulta http://www.practicamanager.ase.ro/

AMCOR a susținut cultura antreprenorială prin implicarea în proiectul „Promovarea culturii antreprenoriale: adaptabilitate, dinamism, iniţiativă în industria electronică”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în oameni!. 

Pentru mai multe informaţii despre acest proiect puteţi consulta www.elan-romania.eu