Colaborări Academice

Începând cu anul 2009, AMCOR a sprijinit programul de master de aprofundare Managementul Proiectelor derulat de Academia de Studii Economice din București, sub coordonarea Facultății de Management și Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

În cadrul acestei colaborări, consultanți în management din cadrul AMCOR au susținut cursuri dedicate masteranzilor, AMCOR a sprijinit realizarea conferinței ”Pași către reușită: Managementul Proiectelor” (edițiile din 2010 și 2011) și a oferit o bursă de studiu unui masterand înscris la acest program.

AMCOR a acordat în anul universitar 2009-2010 prima bursă de studiu unui masterand al programului de masterat „Managementul Proiectelor”, derulat în cadrul Academiei de Studii Economice din București. Bursierul AMCOR a fost selectat în urma unui concurs de eseuri având tema „Etica în Afaceri”.

În anul universitar 2010-2011, AMCOR a acordat o a doua bursă de studiu. Bursierul AMCOR a fost selectat în urma unui concurs de eseuri având tema „Particularitățile managementului de proiect în România”.

A treia bursă de studiu a fost acordată pe durata anului universitar 2011-2012. Bursierul AMCOR a fost selectat în urma unui concurs de eseuri cu tema „Ce este consultanța în management și care este impactul ei asupra organizațiilor?”.

De asemenea, numeroase firme membre AMCOR au oferit de-a lungul timpului stagii de practică studenților și masteranzilor din cadrul ASE și UB cu care AMCOR are încheiate parteneriate de colaborare.