AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) organizează pe data de 2 noiembrie 2023 o nouă sesiune de atestare și reatestare națională a firmelor de consultanță și PFA membre. Sesiunea se va desfășura online.

Detalii atestare națională: https://amcor.ro/servicii/

Conform procedurii (paginile 6-7) dosarul de atestare națională trebuie să conțină următoarele documente:

1. Anexele 1-5 din procedura de atestare națională
2. Raport final sau livrabilul unei misiuni de consultanţă finalizate în ultimii 3 ani (câte un livrabil pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se doreşte atestarea)
3. Copie Certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului
4. Copie Certificat de înregistrare fiscală CIF al firmei
5. Copie Act Constitutiv al societăţii
6. Copie ultimile trei bilanţuri anuale încheiate
7. Cel puţin câte o recomandare de la un client pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se solicită atestarea
8. CV-urile principalilor consultanţi ai firmei (cel puţin un CV pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se solicită atestarea)
9. Împuternicire semnată de către reprezentantul legal al firmei pentru persoana care susține interviul (dacă este cazul)

Termene depunere și susținere atestare/reatestare națională:
Confirmarea participării la sesiune printr-un reply la acest e-mail. După confirmarea participării vi se va emite factura proformă în valoare de 100 euro/firmă aferentă participării la sesiune. Firmele care au achitat anterior taxa, dar nu au putut participa la sesiune, nu vor achita taxa din nou, ci vor transmite doar confirmarea lor de participare.

25 octombrie 2023: Trimiterea dosarului de atestare națională în format electronic pe adresa de e-mail alexandra.pusca@amcor.ro. Având în vedere că documentele se vor transmite electronic, vă rog ca toate documentele incluse în dosar să fie semnate, ștampilate și salvate ca pdf. și trimise într-un singur e-mail sau arhivate și transmise prin wetransfer.

30 octombrie 2023: Trimiterea completărilor solicitate de comisie (dacă este cazul)

2 noiembrie 2023: Interviul cu membrii comisiei de atestare națională (online)

Diploma de atestare națională are o valabilitate de 3 ani și vă va fi eliberată în format electronic. De asemenea, după sesiune, informațiile vor fi actualizate online pe website-ul AMCOR.

În cazul în care aveți întrebări vă rog să nu ezitați să ne contactați pe adresa de e-mail alexandra.pusca@amcor.ro. Înainte de sesiune veți primi pe e-mail datele de logare.

Lista firmelor care nu sunt atestate sau cărora le-a expirat atestarea națională este disponibilă online https://amcor.ro/servicii/ – Lista firmelor atestate național.

Firmele care au restanțe la plata cotizației anuale de membru nu vor putea participa la sesiunea de atestare națională dacă restanțele nu sunt achitate anterior participării la sesiune.

Echipa AMCOR