AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) va organiza pe data de 30 martie 2023 o nouă sesiune de atestare și reatestare națională a firmelor de consultanță și PFA membre. Sesiunea se va desfășura online.

Detalii atestare națională: https://amcor.ro/servicii/

Conform procedurii (paginile 6-7) dosarul de atestare națională trebuie să conțină următoarele documente:

1. Anexele 1-5 din procedura de atestare națională
2. Raport final sau livrabilul unei misiuni de consultanţă finalizate în ultimii 3 ani (câte un livrabil pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se doreşte Atestarea Naţională)
3. Copie după Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului
4. Copie după certificatul de înregistrare fiscală CIF al firmei
5. Copie a Actului Constitutiv al societăţii
6. Copie după ultimile trei bilanţuri anuale încheiate
7. Cel puţin câte o recomandare de la un client pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se solicită acreditarea
8. CV-urile principalilor consultanţi ai firmei
9. Împuternicire semnată de către reprezentantul legal al firmei pentru persoana care susține interviul (dacă este cazul)

Termene depunere și susținere atestare/reatestare națională:

Confirmarea participării la sesiune printr-un e-mail pe adresa alexandra.pusca@amcor.ro.

După confirmarea participării vi se va emite factura proformă în valoare de 100 euro/firmă aferentă participării la sesiune.

24 martie 2023: Trimiterea dosarului de atestare națională în format electronic (pdf, semnat, stampilat) pe adresa de e-mail alexandra.pusca@amcor.ro.

28 martie 2023: Trimiterea completărilor solicitate de comisie (dacă este cazul)

30 martie 2023: Interviul cu membrii comisiei de atestare națională (online)

Diploma de atestare națională are o valabilitate de 3 ani și va fi eliberată în format electronic. De asemenea, după sesiune, informațiile vor fi actualizate online pe website-ul AMCOR.

Lista firmelor care nu sunt atestate sau cărora le-a expirat atestarea națională este disponibilă online https://amcor.ro/servicii/ – Lista firmelor atestate național.

Echipa AMCOR