AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) a organizat ieri, 5 octombrie 2022, Adunarea Generală a Asociației. Evenimentul a avut loc la hotel Marshal Garden din București, sala Ametist, etaj 6.

Cu ocazia acestui eveniment a fost stabilită viziunea AMCOR pentru perioada 2022-2025, au fost prezentate raportul de activitate al AMCOR pentru perioada 2019-2022, execuția bugetară pentru 2021, propunerea de buget pentru 2023, propunerile de modificări statutare și a fost votat noul consiliu director al Asociației, precum și coordonatorii regionali.

Viziunea AMCOR pentru perioada 2022-2025 se va axa pe:

– Menținerea activităților care au dat rezultate până acum

– Promovarea unei comunicări transparente între membrii AMCOR, dar și în relația cu autoritățile

– Organizarea unui număr mai mare de evenimente la nivel regional și nu numai

– Asigurarea unor ghiduri și proceduri pentru pregătirea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene adecvate la condițiile și cerințele pieței

– Asigurarea unei forțe de muncă mai pregătită pentru domeniul consultanței în management, încă din perioada studiilor

– Inițierea unor propuneri legislative necesare pentru rezolvarea problemelor care apar în proiectele gestionate de companiile de consultanță

– Construirea unei relații mai bune între entitățile care contribuie la elaborarea ghidurilor și beneficiari

– Consolidarea parteneriatelor de colaborare dintre AMCOR și partenerii săi și crearea de noi parteneriate

– Scrierea și implementarea unor proiecte în cadrul AMCOR pe componenta de inovare și de formare de resurse umane

– Reprezentarea AMCOR în diverse comitete de monitorizare, grupuri de lucru, întâlniri etc.

– Organizarea unor cursuri atractive pentru viitorii consultanți în management, dar și pentru consultanții în management cu experiență

– Îmbunătățirea website-ului AMCOR

– Atragerea de noi membri în Asociație

– Promovarea valorilor AMCOR și creșterea vizibilității Asociației

– Promovarea titlului CMC și atragerea de noi consultanți care să se certifice

Din noul Consiliu Director AMCOR fac acum parte pentru următorii 3 ani dl. Petre Luigi Luican (Proconsult), reales ca președinte al AMCOR, dl. Marian Mocan (Expert Consulting), reales ca vicepreședinte AMCOR, dl. Cristian Găină (Gapa), ales ca vicepreședinte AMCOR, dl. Augustin Boer (BDO Business Advisory), membru în CD, dna. Carmen Mariș (Civitta Strategy & Consulting), membru în CD, dl. Silviu Stoica (Ramboll South East Europe), membru în CD, dl. Gheorghe Boeru (Romair Consulting), membru în CD, dl. Iulian Sorescu (Noerr Finance & Tax), membru în CD și dl. Alin Dumitru (Lucas Consulting Partner Services), membru în CD.

Alături de acești membri, AMCOR a decis alegerea a 8 coordonatori regionali și înființarea de sucursale în Craiova, Târgoviște, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara, Iași, Oradea și Ilfov.

Coordonatorii regionali aleși, parte a Consiliului Director AMCOR, sunt: dna. Andra Dojană (Europroject Partner), Coordonator Regiunea București-Ilfov, dl. Marian Mocan (Expert Consulting), Coordonator Regiunea Vest, dna. Ana Timea Ghiulai (EuroTop Consulting), Coordonator Regiunea Centru, dna. Cosmina Petrescu (Forum Proiect Invest), Coordonator Regiunea Sud, dl. Ciprian Morcan (Hygia Consult), Coordonator Regiunea Nord-Vest, dl. Costin Sorici (Project Management Solutions), Coordonator Regiunea Sud-Est, dl. Lucian Naum (SVO Consulting), Coordonator Regiunea Sud-Vest și dl. Petre Luigi Luican (Proconsult), Coordonator Regiunea Nord-Est.