Pornind de la faptul că perioadele de criză solicită reziliența antreprenorilor, sprijinul unui consultant fiind  binevenit în asemenea situații, proiectul DigiENTAiD, implementat de către FPIMM Brasov (membră AMCOR) în cadrul unui parteneriat transnațional, finanțat prin Programul Erasmus+, și-a propus sa ofere un kit de instrumente care să sprijine antreprenorii în dezvoltarea rezilienței la criză și a competențelor digitale de retenție a clientilor, pentru a asigura sustenabilitatea afacerii pe termen lung.

Pregătirea consultanților din Brașov în abordarea tematicii legate de reziliența la criză și pivotarea micilor afaceri către modele digitale a fost posibilă prin transferul de know-how din partea partenerilor din Germania, Slovenia, Portugalia și Cipru.

In acest sens, în urma unui sondaj realizat în rândul proprietarilor de firme mici din țările partenerilor proiectului, a fost dezvoltată o matrice a competențelor de reziliență în situații de criză și a competențelor digitale de retenție a clienților, un instrument de auto-evaluare a acestor competențe, respectiv un program de instruire axat pe reziliența la criză, sustenabilitatea afacerii și pregătirea digitală, program de care au beneficiat 23 consultanți, respectiv 22 antreprenori, alți 50 antreprenori participând la workshop-uri dedicate acestor teme.

Modulele dezvoltate în cadrul programului de instruire au avut în vedere temele de interes care au rezultat din sondajul efectuat în prima etapă a proiectului, și anume: depășirea barierelor mentale și asigurarea echilibrului mental în situatii de criză, pivotarea afacerii către modele digitale, dezvoltarea competențelor de comunicare digitală și de fidelizare a clienților, platforme online pentru digitalizarea afacerii, fidelizarea clienților cu ajutorul platformelor online, sustenabilitatea afacerii, economia circulară și economia verde, rețele de suport.

Reziliența organizațională permite IMM-urilor să anticipeze și să se adapteze la schimbările fundamentale și la întreruperile bruște pentru a-și menține activitatea. Pentru aceasta sunt necesare: un management proactiv, care se concentrează pe observarea și reacția la amenințări și oportunități (explorarea de noi oportunități de afaceri), gestionarea riscurilor, îmbunătățirea, perfecționarea, extinderea și exploatarea activelor existente, schimbarea,înainte ca costul neadaptării să devină prea mare, învățarea de lucruri noi, prin schimbarea valorilor și ipotezelor care stau la baza acestora.

Materialele de învățare dezvoltate în cadrul proiectului includ atât prezentari Powerpoint, cât și videoclipuri care introduc principalele aspecte abordate în cadrul fiecărui modul și se regăsesc pe site-ul proiectului (https://digientaid.eu/ro/rezultate/).