AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) organizează pe data de 29 martie 2024 o nouă sesiune de atestare și reatestare națională a firmelor de consultanță și PFA membre.

Detalii atestare națională: https://amcor.ro/servicii/ 

Conform procedurii (paginile 6-7) dosarul de atestare națională trebuie să conțină următoarele documente:

1. Anexele 1-5 din procedura de atestare națională
2.  Raport final sau livrabilul unei misiuni de consultanţă finalizate în ultimii 3 ani (câte un livrabil pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se doreşte atestarea)
3.  Copie după Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului
4.  Copie după certificatul de înregistrare fiscală CIF al firmei
5.  Copie a Actului Constitutiv al societăţii
6. Copie după ultimile trei bilanţuri anuale încheiate 
7. Cel puţin câte o recomandare de la un client pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se solicită acreditarea
8. CV-urile principalilor consultanţi ai firmei (cel puţin un CV pentru fiecare domeniu de competenţă pentru care se solicită atestarea)
9. Împuternicire semnată de către reprezentantul legal al firmei pentru persoana care susține interviul (dacă este cazul)

Termene depunere și susținere atestare/reatestare națională:

Confirmarea participării la sesiune printr-un reply la acest e-mail. După confirmarea participării vi se va emite factura proformă în valoare de 100 euro/firmă aferentă participării la sesiune.

15 martie 2024: Trimiterea dosarului de atestare națională în format electronic pe adresa de e-mail alexandra.pusca@amcor.roAvând în vedere că documentele se vor transmite electronic, toate documentele incluse în dosar trebuie să fie semnate, ștampilate și salvate ca pdf. și trimise într-un singur e-mail sau arhivate și transmise prin wetransfer. 

22 martie 2024: 
Trimiterea completărilor solicitate de comisie (dacă este cazul)

29 martie 2024: Interviul cu membrii comisiei de atestare națională (online sau fizic la sediul AMCOR)

Diploma de atestare națională are o valabilitate de 3 ani și va fi eliberată în format electronic. De asemenea, după sesiune, informațiile vor fi actualizate online pe website-ul AMCOR. 

În cazul în care aveți întrebări vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pe adresa de e-mail alexandra.pusca@amcor.ro.

Lista firmelor care nu sunt atestate sau cărora le-a expirat atestarea națională este disponibilă online – https://amcor.ro/servicii/ – Lista firmelor atestate național. 

Echipa AMCOR