UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

Miercuri, 2 noiembrie 2022, Uniunea Profesiilor Liberale din România organizează în parteneriat cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, la Sala de ședințe Iuliu Maniu a acestei Comisii, cea de a XV-a ediție a Conferinței “ Ziua Profesiilor Liberale din România “.

Tema evenimentului se referă la “Capital versus responsabilitate și independență în domeniul profesiilor liberaleși are ca scop realizarea unui dialog între reprezentanții asociațiilor de profesii liberale și cei ai autorităților publice centrale cu responsabilități și competențe în domeniul de reglementare cu privire la impactul participării investitorilor financiari la capitalul societăților profesioniștilor liberali, element de natură să afecteze independența și responsabilitatea acestora.

La eveniment vor participa deputați și senatori, membrii ai Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci și ai Comisiilor juridice, de disciplină și imunități ale celor două camere ale Parlamentului, reprezentanți ai autorităților publice centrale care au în coordonare profesii liberale, precum și reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale.

Lucrările Conferinței vor începe la ora 10:00 și se vor încheia la ora 13:00.

Evenimentul va fi difuzat pe pagina de internet a Camerei Deputaților-www.cdep.ro, iar ulterior înregistrarea dezbaterilor va putea fi urmărită pe aceeași pagină de internet.

Relații în legătură cu evenimentul de mai sus se pot obține la telefon 021.312.45.82 sau în scris, pe adresa de e-mail: uplr@uplr.ro